برگزاری دوره های آموزشی اقتصاد سنجی مالی

 

مدرس: دکتر علی سوری

هزینه دوره: 6,000,000 ریال

شماره حساب: 00100046232006 بانک پارسیان شعبه بهشتی غربی

فرم ثبت نام دوره آموزشی
ثبت نام
لطفا خطاهای فرم را بررسی نمایید