- انجام معاملات سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس

-        انجام معاملات اینترنتی

-        معاملات آنلاین

-        خدمات بورس کالا

-        معاملات آتی اوراق و کالا

-        صندوق سرمایه گذاری

-        سبدگردانی

-        خدمات مشاوره سرمایه گذاری

-        مشاور پذیرش و عرضه اوراق بهادار

-        معاملات بورس انرژی

-        اوراق مشارکت در فرابورس

         - اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن