• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 104،533.54
   2،081.12
  • ارزش بازار
  • 4،043،547 میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • 2018-06-18 12:42
عرضه و پذیرش در بازار

مقدمه

ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق­بهادار بیان می­دارد که کلیه شرکت­ها باید در بازارهای بورس و فرابورس پذیرفته شده و مورد معامله قرار گیرند. همچنین نقل و انتقال در شرکت­های سهامی عام که شرایط پذیرش در بورس یا فرابورس را ندارند نیز باید در بازار پایه فرابورس انجام شود. همچنین شرکت­ها می­توانند تأمین مالی مورد نیاز خود را نیز از طریق بازار سرمایه انجام دهند.

ثبت نزد سازمان

در اجرای مفاد قانون بازار اوراق­بهادار، اوراق­بهاداری که در بورس­های اوراق­بهادار یا بازارهای خارج از بورس معامله می­شوند باید نزد سازمان به ثبت برسند.

پذیرش و عرضه

عرضه و پذیرش برای شرکت­های سهامی عام واجد شرایط، با توجه به سرمایه و سهام شناور و معیار­های دیگر ، در انواع بازار بورس یا فرابورس انجام می­شود.

مزایای پذیرش در بازار سرمایه:

1.       سهولت تأمین مالی شرکت­ها از طریق بازار سرمایه

2.       افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه

3.       برخورداری از مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی

4.       سهولت تأمین مالی از سامانه­ی بانکی در مقایسه با شرکت­های غیر بورسی

5.       تسهیل صدور اوراق­بدهی(اوراق­مشارکت، گواهی سپرده خاص و صکوک) در مقایسه با شرکت­های غیربورسی

6.       تسهیل وثیقه­گذاری سهام توسط سهامداران

بورس اوراق­بهادار دارای دو بازر اول و دوم می­باشد که بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده است. خلاصه ای از شرایط پذیرش در این بازارها در نمودار زیر آمده است.

           
    Bevel: پذیرش در بورس
    Rounded Rectangle: شرکت¬های سهامی عام بزرگ در یکی از دو تابلوی اصلی یا فرعی این بازار پذیرش می¬شوند.
  Rounded Rectangle: - سرمایه: بیش از 000/1 میلیارد ریال - سهام شناور: بیش از 20% کل سهام - تعداد سهامداران: بیش از 000/1 نفر - ROE: بیش از 30%
 
 
 

                                                                          تابلو اصلی

                         بازار اول                                             

Rounded Rectangle: - سرمایه: بیش از 500 میلیارد ریال - سهام شناور: بیش از 15% کل سهام - تعداد سهامداران: بیش از 750 نفر - ROE: بیش از 20%                                                                            تابلو فرعی

 

 
  Rounded Rectangle: شرکت¬های سهامی عام کوچک که شرایط پذیرش در بازار اول را ندارند در این بازار پذیرش می¬شوند.
 

Rounded Rectangle: - سرمایه: بیش از 200 میلیارد ریال - سهام شناور: بیش از 10% کل سهام - تعداد سهامداران: بیش از 250 نفر - ROE: بیش از 15%                          بازار دوم

 

 

بر اساس دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس، 4 بازار با کارکردهای متنوع برای پذیرش انواع اوراق­بهادار و ابزار مالی در فرابورس وجود دارد بطوری که سهام شرکت­های سهامی در دو بازار اول و دوم قابل پذیرش هستند و تفاوت آنها در کسب حداقل­های لازم معیارهای در نظر گرفته شده به منظور پذیرش در این بازارها می­باشد.

Bevel: پذیرش در فرا بورس Rounded Rectangle: - سرمایه: بیش از 10 میلیارد ریال - سهام شناور: بیش از 10% کل سهام - تعداد سهامداران: بیش از 200 نفر - ROE: بیش از 15%                         بازاراول

 
 
 

Rounded Rectangle: - سرمایه: بیش از یک میلیارد ریال - سهام شناور: بیش از 5% کل سهام - تعداد سهامداران: بیش از 100 نفر                        بازاردوم

 

 

بازار سوم فرابورس(بازار عرضه)

 در این بازار معاملات عمده سهام شرکت­های سهامی خاص و سهامی عام پذیرفته نشده، پذیره­نویسی سهام شرکت­های در شرف تأسیس و عرضه خرد (جمع­آوری سهام توسط سهامداران عمده) انجام می­شود. به عبارت دیگر، این بازار شامل معاملات دست دوم اوراق نمی­باشد.

 

مزایای عرضه اوراق­بهادار از طریق بازار سوم

ü      بهره­مندی از معافیت مالیاتی(نیم درصد ارزش فروش)

ü      شناسایی شرکت توسط فعالان بازار سرمایه

ü      تعیین قیمت عادلانه اوراق­بهادار مورد عرضه

ü      سهولت در نقل و انتقال و تسویه وجوه

 

اوراق بهادار قابل عرضه در بازار سوم فرابورس ایران عبارتند از:

1.       سهام شرکت‌های سهامی،

2.       حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های سهامی عام،

3.       سهام بی‌نام شرکت‌های سهامی عام،

4.       سهام ناشی از افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام،

5.       گواهی‌های سپرده بانکی،

6.        اوراق مشارکت،

7.       اوراق مشارکت رهنی،

8.       اوراق مشارکت اجاره،

9.       صکوک،

10.   واحدهای سرمایه‌گذاری آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صندوق‌های زمین و ساختمان كه در ساير بازارهاي فرابورس پذيرفته نشده‌اند.

توجه: پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس می‌تواند در بازار سوم فرابورس انجام شود.

 

بازار ابزارهای نوین مالی

دراین بازار نیز انواع ابزارهای مالی که به تایید شورای عالی بورس رسیده قابل پذیرش و معامله است از جمله این ابزارها می­توان به انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه­گذاری و انواع صکوک اشاره کرد.

بازار پایه

بازار پایه نیز به عنوان پنجمین بازار فرابورس در جهت اجرای ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شده است که در این بازار معاملات سهام شرکت­های ثبت شده نزد سازمان بورس انجام می­شود.

 

 

طبقه­بندی بازارهای فرابورس به لحاظ طی کردن فرآیند پذیرش

اهم اقدامات و الزامات برای پذیرش و درج در هر مرحله:

       
  Folded Corner: • عقد قرارداد با مشاور پذیرش. • حسابرس معتمد سازمان باشد. • صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه شود.   Folded Corner: ارائه درخواست
 
  Folded Corner: • صورتهای مالی میان¬دوره¬ای حسابرسی شده ارائه شود. • کلیه اطلاعات مورد نیاز در پرونده پذیرش کامل باشد.   Folded Corner: هیأت پذیرش
 
  Folded Corner: • شرکت سهامی عام باشد. • نزد سازمان بورس و اوراق¬بهادار به ثبت رسیده باشد. • بودجه سال آتی شرکت به سازمان بورس ارائه و در سایت سازمان قرار داده شود. • اطلاعات سهامداری به سپرده¬گذاری ارائه شده باشد.   Folded Corner: درج
 
 
  Folded Corner: • سهام به میزان مقرر به عموم عرضه گردد.   Folded Corner: عرضه
 
  Folded Corner: • در موعد مقرر مجمع عمومی فوق¬العاده شرکت مبنی بر تطبیق اساسنامه نمونه برگزار گردد.   Folded Corner: پس از عرضه